• Informační systém Cézar

  Ekonomický informační systém CÉZAR® je specializovaný pro velkoobchody, maloobchody, výrobní, importní a exportní firmy. Je nabízen ve čtyřech souběžně vyvíjených generacích - G1 pro DOS prostředí a G2, G3, G4 SQL pro Windows. Naše společnost poskytuje k informačnímu systému autorizované servisní a prodejní služby. 

  Readmore
 • Široká nabídka služeb

  K IS CÉZAR poskytujeme širokou nabídku služeb, jako je předprodejní podpora, implementace, školení, telefonní a vzdálená podpora, správa IS, tvorba individuálních sestav, interní návodů a směrnic na zakázku, kontrola a oprava dat, systémová integrace, optimalizace provozu atd...

  Readmore
 • Externí moduly a řešení

  I když je vnitřní funkčnost IS CÉZAR rozsáhlá, přesto nemůže pokrývat veškeré potřeby všech klientů a forem podnikání. Proto naše společnost vyvíjí mnoho externích modulů a řešení, případně integruje a propojuje jiné aplikace se systémem CÉZAR. Na přání zákazníka můžeme vyvinout individuální funkčnost na zakázku. 

  Readmore
 • CÉZAR E-Shop

  Na našem internetovém obchodě máte možnost zakoupit počítačové, pokladní a softwarové příslušenství přímo s podporou IS CÉZAR. Kromě vynikajících cen dostanete ke každému produktu návod, jak zakupovaný produkt propojit a nastavit pro práci s IS CÉZAR. Zároveň je možné požádat naše servisní oddělení o pomoc s instalací.

  Readmore
 • Komplexní IT služby
  Komplexní IT služby

  Vedle služeb k IS CÉZAR poskytuje naše společnost také kvalitní IT služby po celé ČR a SK. Dohromady Vám tak můžeme nabídnout komplexní řešení Vašeho IT, včetně správy, dodávek HW a SW, tvorba a provozování internetových stránek a e-shopů provázaných přímo s CÉZARem...

 • Školení a semináře

  V prostorech naší společnosti se nachází moderně vybavená klimatizovaná počítačová učebna, v které pořádáme plánovaná školení, workshopy a semináře. Kromě plánovaných akcí poskytujeme i individuální školení přesně dle požadavků našich zákazníků, včetně školení pomocí prezentační techniky přímo u zákazníka.

  Readmore

Nacházíte se zde :

Obchodní moduly

 

VELKOOBCHODNÍ SKLAD verze 20.0 pro rok 2015


 

Modul VELKOOBCHODNÍ SKLAD je páteří obchodního systému CÉZAR®

Zahrnuje jak základní funkce pro vedení skladu jako je vedení skladových karet, vystavování příjemek a výdejek a provádění inventur, tak i kompletní fakturaci a prodej za hotové nebo platební kartou.

Obsahuje nepřebernou řadu informačních funkcí, s jejichž pomocí budete moci vyhodnotit výsledky obchodování vaší firmy do těch největších detailů.

Bohatost konfiguračních funkcí vám umožní přizpůsobit si program svým individuálním potřebám, svému způsobu obchodování, svým nárokům na obsah tištěných dokladů, atd..

 
  rychlý, výkonný a spolehlivý systém - i při práci s velmi rozsáhlými daty 
 

Přehled vybraných funkcí: 

 • evidence dealerů včetně definice a výpočtů dealerských provizí
 • evidence rozvozců, rozvozové trasy, přidělování odběratelů a dokladů do rozvozových tras
 • evidence skladníků včetně analytických funkcí na sledování jejich činnosti a produktivity
 • funkce pro sledování aktivity a porovnávání výkonů vašich pracovníků
 • možnost členit zboží na velikosti, barvy, výrobní čísla, podkarty, skladové pozice...
 • čárové kódy zboží, čárové kódy balení, čárové kódy odběratelů, čárové kódy dokladů
 • propracované plánování rozvozů a zavážek zboží
 • příjímání a evidence platebních karet
 • nastavitelné přirážky při platbě malých částek platební kartou
 • nastavitelné automatické výpočty poštovného, balného, dobírečného, dopravného apod.
 • on-line sledování bonity a kredibility vašich obchodních partnerů - prevence před prodejem budoucím dlužníkům - více informací [zde]
 • unikátní funkce pro automatické on-line sledování a načítání ceníků vaší konkurence - více informací [zde]
 • automatické vyhledávání nejlevnějších dodavatelů vašeho zboží - více informací [zde]
 • on-line monitorování vaší prodejní nebo dealerské sítě - více informací [zde]
 • marketingové kampaně - organizace a tisk reklamních, marketingových a informačních kampaní na vystavované doklady - více informací [zde]
 • prodejní ceníky PC-A až PC-Z + neomezený počet individuálních ceníků
 • obratové a kumulovaně obratové slevy, hotovostní slevy
 • sledování reklamací s vedením reklamačního skladu
 • saldokonta a knihy pohledávek a závazků
 • nezávislé sklady a podsklady
 • aktivní kontroly dlužníků včetně stanovení různých limitů pohledávek
 • detailní sledování platební morálky vašich odběratelů včetně aktivní kontroly při expedici
 • komplexní evidence vratných obalů včetně vedení a tisku obalových kont
 • hromadná fakturace
 • automatické vystavování upomínek
 • uznávání závazků
 • prognózy úhrad faktur
 • saldokonta, knihy pohledávek a závazků, platební bilance faktur
 • vystavování, návrhy a evidence vzájemných zápočtů
 • propracovaný systém (ručního nebo automatizovaného) upozorňování na dlužné faktury
 • penalizace dlužných faktur
 • komisní a konsignační sklady, celní sklady
 • členění zboží do sortimentů a podsortimentů
 • aktivní kontrola prodejních cen pod nastavitelnou minimální marží
 • vedení a tisky doporučených prodejních cen pro vaše odběratele
 • cenové skupiny zboží
 • skupiny položkových slev zboží
 • volně definovatelné cenové a slevové akce včetně vyhodnocování
 • evidence a vyhodnocování obchodních marketingových akcí
 • evidence a vyhodnocování zakázek
 • vedení věrnostních bodových systémů včetně sledování bodových kont vašich odběratelů
 • sledování dobírek, tisk dobírkových průvodek
 • až 99 volně definovatelných údajů na každé kartě zboží
 • evidence obalů uváděných na trh a do oběhu včetně výkazů pro EKO-KOM
 • karty typu zboží, sada, komplet, výrobek, služba, práce, obal, textové položky apod.
 • variabilní definice sad, kompletů a výrobků
 • výroba zboží + variabilní definice složení a kalkulace výrobků
 • možnost automaticky objednávat materiál pro výrobu dle prodejnosti výrobků
 • definovatelné připojitelné položky u každého zboží
 • vedení dodavatelských ceníků zboží na kartě každého dodavatele
 • více sazeb DPH při prodeji
 • spotřební daň
 • evidence a výkazy pro Intrastat
 • EDI komunikace s obchodními partnery (faktury, dodací listy, objednávky, skladové zásoby...)
 • JCD/JSD, dobropisy, vratky, storna
 • volně definovatelné exporty a importy - automatické nebo manualní
 • spolupráce s libovolným internetovým obchodem
 • variabilně definovatelné prodejní akce - "dárek zdarma", "2 položky za cenu jedné", "každá x-tá položka zdarma nebo se slevou", "ke každé x-té položce jiné zboží zdarma nebo se slevou" apod. - více informací [zde]
 • možnost členit odběratele na trasy, regiony a odběratelské skupiny
 • možnost detailního nastavení obchodních podmínek jednotlivých odběratelů
 • volně definovatelné formuláře dokladů - zvlášť pro jednotlivé odběratele nebo skupiny odběratelů
 • plánování a evidence zavážek zboží
 • evidence přepravců, evidence zásilek, zásilkové listy
 • bleskové průběžné vyhledávání ve všech evidencích
 • automatická nebo manuální tvorba prodejních ceníků
 • nákup/prodej z/do států evropské unie
 • nákup/prodej z/do zahraničí mimo EU
 • nákup a prodej v cizích měnách
 • kompletní evidence DPH včetně tisku nebo elektronického odesílání formulářů Přiznání k DPH a Souhrnného hlášení
 • podávání dodatečných nebo opravných daňových přiznání a souhrnných hlášení
 • ruční nebo automatizovatelné uzamykání uzamykání období skladu a DPH
 • elektronické odesílání formulářů a daňových přiznání prostřednictvím daňového portálu EPO nebo datových schránek
 • minimální, maximální a optimální zásoby zboží
 • cizojazyčné tisky dokladů a sestav (7 přednastavených jazyků + další volně definovatelné)
 • kalkulační ceny
 • hromadné opravy
 • příkazy k úhradě, homebanking - internetbanking
 • soupisky prodaného, přijatého, inventurovaného, vyrobeného... zboží
 • soupisky stavu zboží na skladě sestavitelné zpětně k libovolnému dni
 • přehledné sestavy o vývoji hodnot skladu
 • desítky různých sestav na detailní vyhodnocování prodejů
 • podrobné vyhodnocování příjmů a nákupů zboží
 • stovky nejrůznějších statistik a grafů
 • volně nastavitelné tiskové sestavy
 • vyhodnocování obrátkovosti zboží
 • detailní sledování historie dokladů (obchodních případů)
 • zpětná i on-line analýza ztrátových prodejů
 • denní, týdenní, měsíční... pokladní knihy
 • denní a jiné (volně definovatelné) uzávěrky
 • detailně nastavitelná přístupová práva, skupiny odpovědných osob
 • podrobné protokolování všech operací + automatické sestavy podezřelých operací
 • evidence záznamů z jednání s vašimi obchodními partnery
 • daňové i nedaňové zálohové faktury, proforma faktury
 • propracovaný systém rezervace zboží na skladě
 • informace o zboží na cestě + propracovaný systém plánování vykrývání objednávek
 • možnost tisku přehledu objednaného a zatím nedodaného zboží na faktury, výdejky...
 • prognózy zásob zboží na skladě
 • podpora extra dlouhých názvů odběratelů při tisku na doklady
 • doporučené datumy úhrady na vystavovaných fakturách
 • běžné i zpětné inventury zboží - inventuru lze zadat kdykoliv dodatečně
 • rozpracované doklady - každý doklad lze uložit mezi rozpracované a později se k němu kdykoliv vrátit a pokračovat v jeho zadávání
 • průběžné vyhledávání zboží při vkládání zboží na doklad
 • volně definovatelné vyhledávací filtry
 • aktivní/neaktivní skladové karty, odběratelé a dodavatelé
 • komplexní info - detailní vyhodnocení vybraného zboží, odběratele, dodavatele, dealera...
 • individuálně nastavitelné obchodní podmínky u každého odběratele
 • na kartách odběratelů možnost zadávat povolené nebo zakázané způsoby expedice...
 • možnost členit odběratele a dodavatele na pobočky
 • upozorňovací texty u odběratelů, dodavatelů, zboží, podskladů, objednávek...
 • možnost sledování fyzického naskladňování a vyskladňování zboží
 • obousměrná komunikace s účetnictvím - automatická s Cézarem, volně definovatelná s jinými účetními systémy
 • euro pokladny a pokladny v cizích měnách, fakturace v cizích měnách
 • vedení více bankovních účtů a jejich tisk na faktury
 • automatické načítání kurzových lístků ČNB
 • přehledné vedení pevných kurzů měn - denní, týdenní, měsíční nebo čtvrtletní
 • automatické sledování nespolehlivých plátců DPH a bankovních účtů vašich obchodních partnerů
 • nastavitelné časové zámky dokladů
 • automatizovatelné zálohování dat
 • automatické spouštění funkcí na kontrolu a údržbu dat
 • automatizovatelné rozesílání připomenutí splatnosti faktur
 • automatizovatelné generování a rozesílání upomínek
 • cenový hlídač pro okamžitou signalizaci nízkých prodejních cen
 • Cenový auditor - funkce na důslednou kontrolu vašich ceníků, cenových akcí, položkových slev...
 • Internet manager - on-line propojení Cézara s internetem: dohledávání obchodních partnerů v rejstřících, v registrech dlužníků, v insolvenčních registrech, zobrazování adres na mapě, plánování tras, zobrazování www stránek, dohledávání nejlevnějších dodavatelů zboží...)
 • on-line načítání údajů o vašich obchodních partnerech z rejstříku na internetu (bez nutnosti zadávat jejich údaje do nové karty...)
 • kalkulačky • mincovky • poznámkové bloky • clipboard
 • atd. atd.
 
 


Velkoobchodní sklad dále umožňuje vystavovat, evidovat a tisknout faktury, pokladní doklady, stvrzenky, dodací listy, účtenky, prodejky, poštovní poukázky, zálohové a proforma faktury, nabídky, proforma dodací listy, reklamační protokoly, inventurní soupisky, doklady o výrobě, doklady o likvidaci zboží, zásilkové listy, dobírkové průvodky ...
Dále se postará o tisk štítků na zboží, tisk adres odběratelů a dodavatelů na obálky nebo štítky, tisk ceníků, nabídkových listů, inventurních soupisek a o tisk mnoha dalších nastavitelných sestav.

Všechny tisky lze provádět kdykoli dodatečně a opakovaně, již vystavené doklady lze opravovat, doplňovat apod. samozřejmě pod "přísným dohledem" uživatelsky definovatelných přístupových práv, uzamykatelného období skladu a zaznamenávání všech úkonů do protokolu operací. Vzhled a obsah tištěných sestav a dokladů lze rovněž uživatelsky volně nastavovat. Modul Velkoobchodní sklad je natolik bohatý, že výše uvedený popis je jen velmi zkráceným výčtem jeho možností... 

 

 odkaz do ceníku
 informace o nové verzi 19.2 pro rok 2014 verze 2015 již brzy
 historie předchozích verzí (2009-2014) 
 referenční listina

 

MALOOBCHODNÍ PRODEJNA  verze 20.0 pro rok 2015


Modul Maloobchodní prodejna je v podstatě menší verzí modulu Velkoobchodní sklad a uplatní se tehdy, pokud prodáváte pouze za hotové nebo na platební karty, nevystavujete faktury a nepotřebujete jmenovitě evidovat své zákazníky. V ostatním jsou možnosti tohoto modulu shodné s možnostmi Velkoobchodního skladu.

 

 
  rychlý, intuitivní, snadno ovladatelný a spolehlivý program pro vedení a řízení vaší maloobchodní prodejny  
 

Přehled vybraných funkcí:  

 • možnost členit zboží na velikosti, barvy, výrobní čísla, podkarty, skladové pozice...
 • čárové kódy zboží, čárové kódy balení, čárové kódy na dokladech
 • příjímání a evidence platebních karet
 • nastavitelné přirážky při platbě malých částek platební kartou
 • nastavitelné automatické výpočty poštovného, balného, dobírečného, dopravného apod.
 • prodejní ceníky PC-A až PC-Z
 • obratové a kumulovaně obratové slevy, hotovostní slevy
 • sledování reklamací s vedením reklamačního skladu
 • nezávislé sklady a podsklady
 • saldokonta, knihy závazků, platební bilance faktur
 • členění zboží do sortimentů a podsortimentů
 • aktivní kontrola prodejních cen pod nastavitelnou minimální marží
 • organizace a tisk reklamních, marketingových a informačních kampaní na vystavované doklady - více informací [zde]
 • cenové skupiny zboží
 • skupiny položkových slev zboží
 • volně definovatelné cenové a slevové akce včetně vyhodnocování
 • sledování a vyhodnocování obchodních marketingových akcí
 • sledování a vyhodnocování zakázek
 • až 99 volně definovatelných údajů na každé kartě zboží
 • karty typu zboží, sada, komplet, služba, práce, obal, textové položky apod.
 • definice sad a kompletů zboží
 • definovatelné připojitelné položky u každého zboží
 • unikátní funkce - automatické vyhledávání nejlevnějších dodavatelů vašeho zboží na internetu - více informací [zde]
 • vedení dodavatelských ceníků zboží na kartě každého dodavatele
 • více sazeb DPH při prodeji
 • spotřební daň
 • bleskové průběžné vyhledávání ve všech evidencích
 • automatická nebo manuální tvorba prodejních ceníků
 • nákup/prodej z/do států evropské unie
 • nákup a prodej v cizích měnách
 • automatické načítání kurzových lístků ČNB
 • přehledné vedení pevných kurzů měn - denní, týdenní, měsíční nebo čtvrtletní
 • kompletní evidence DPH včetně tisku nebo elektronického odesílání formulářů Přiznání k DPH a Souhrnného hlášení
 • podávání dodatečných nebo opravných daňových přiznání a souhrnných hlášení
 • ruční nebo automatizovatelné uzamykání uzamykání období skladu a DPH
 • elektronické odesílání formulářů a daňových přiznání prostřednictvím daňového portálu EPO nebo datových schránek
 • minimální, maximální a optimální zásoby zboží
 • cizojazyčné tisky dokladů a sestav (7 přednastavených jazyků + další volně definovatelné)
 • kalkulační ceny
 • hromadné opravy
 • příkazy k úhradě, homebanking - internetbanking
 • soupisky prodaného, přijatého, inventurovaného, vyrobeného... zboží
 • soupisky stavu zboží na skladě sestavitelné zpětně k libovolnému dni
 • přehledné sestavy o vývoji hodnot skladu
 • desítky různých sestav na detailní vyhodnocování prodejů
 • podrobné vyhodnocování příjmů a nákupů zboží
 • stovky nejrůznějších statistik a grafů
 • volně nastavitelné tiskové sestavy
 • vyhodnocování obrátkovosti zboží
 • zpětná i on-line analýza ztrátových prodejů
 • denní, týdenní, měsíční... pokladní knihy
 • denní a jiné (volně definovatelné) uzávěrky
 • detailně nastavitelná přístupová práva, skupiny odpovědných osob
 • podrobné protokolování všech operací + automatické sestavy podezřelých operací
 • evidence záznamů z jednání s vašimi obchodními partnery
 • prognózy zásob zboží na skladě
 • běžné i zpětné inventury zboží - inventuru lze zadat kdykoliv dodatečně
 • rozpracované doklady - každý doklad lze uložit mezi rozpracované a později se k němu kdykoliv vrátit a pokračovat v jeho zadávání
 • průběžné vyhledávání zboží při vkládání zboží na doklad
 • volně definovatelné vyhledávací filtry
 • aktivní/neaktivní skladové karty a dodavatelé
 • komplexní info - detailní vyhodnocení vybraného zboží, dodavatele...
 • možnost členit dodavatele na pobočky
 • automatické sledování nespolehlivých plátců DPH a bankovních účtů vašich obchodních partnerů
 • upozorňovací texty u dodavatelů, zboží, podskladů...
 • možnost sledování fyzického naskladňování a vyskladňování zboží
 • obousměrná komunikace s účetnictvím - automatická s Cézarem, volně definovatelná s jinými účetními systémy
 • euro pokladny a pokladny v cizích měnách, fakturace v cizích měnách
 • nastavitelné časové zámky dokladů
 • automatizovatelné zálohování dat
 • automatické spouštění funkcí na kontrolu a údržbu dat
 • cenový hlídač pro okamžitou signalizaci nízkých prodejních cen
 • Internet manager - on-line propojení Cézara s internetem: dohledávání obchodních partnerů v rejstřících, v registrech dlužníků, v insolvenčních registrech, zobrazování adres na mapě, plánování tras, zobrazování www stránek dohledávání nejlevnějších dodavatelů zboží...)
 • on-line načítání údajů o vašich dodavatelích z rejstříku (bez nutnosti zadávat jejich údaje do nové karty...)
 • kalkulačky • mincovky • poznámkové bloky • clipboard
 • atd. atd.

 

 

 odkaz do ceníku
 informace o nové verzi 19.2 pro rok 2014 verze 2015 již brzy
 historie předchozích verzí (2009-2014) 
 referenční listina

  

OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ  verze 20.0 pro rok 2015

Modul OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ má na starosti kompletní "předehru" před realizací obchodního případu počínaje přípravou nabídky přes přijetí objednávky až po uspokojování objednávek. K základním funkcím tohoto modulu patří mj. vystavování zálohových faktur, rezervace zboží, přehledy o nedostatkovém zboží, vyhodnocení, které objednávky lze uspokojit a které nikoli atd.

Modul OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ dále nabízí řadu tiskových výstupů jako např. nabídkové listy, potvrzení objednávky, proforma dodací listy, proforma faktury, zálohové faktury (daňové a nedaňové) a další. 

Pomocí modulu OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ lze objednávky uspokojovat zcela nebo po částech a mít stále plnou kontrolu nad stavem jejich vyřízení. Přídavný objednávkový modul plně a zcela automaticky spolupracuje s hlavním programem VELKOOBCHODNÍ SKLAD a všechny v něm provedené úkony (jako např. rezervace zboží, zadání nového odběratele, uspokojení objednávky atd.) mají okamžitou odezvu ve skladové evidenci.


 odkaz do ceníku

  

OBJEDNÁVKY VYDANÉ  verze 20.0 pro rok 2015

Modul OBJEDNÁVKY VYDANÉ se stará o kontakt s vašimi dodavateli a to především o plynulé zásobování skladu.

V tomto modulu jsou mj. k dispozici funkce pro ruční a automatické vystavování objednávek. Zejména režim automatického objednávání vám nabídne široké možnosti, jak objednat právě a jen to zboží, které se dobře prodává, které je potřeba k vykrytí odběratelských objednávek, které je potřeba jako minimální množství daných položek atd. . Tento automatický režim vám na základě vámi nastavených parametrů navrhne, jaké zboží se má u koho objednat a kolik.

Pomocí modulu OBJEDNÁVKY VYDANÉ můžete vystavovat i "nezbožové" objednávky, sledovat vykrývání objednávek, vystavovat a tisknout objednávky v cizích měnách a v cizích jazycích, sledovat, jaké zboží je „na cestě“ atd. . Přídavný objednávkový modul plně spolupracuje jak s hlavním programem VELKOOBCHODNÍ SKLAD tak i s modulem OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ. Zejména funkce pro automatické objednávání využívá všech dostupných informací z těchto uvedených programů.

 odkaz do ceníku
 

KOMUNIKAČNÍ MANAGER  s automatem

Modul KOMUNIKAČNÍ MANAGER zajišťuje exporty a importy dat. Jedná se o univerzální rozhraní, které může být použito na stovky typů úkonů a to buď na úrovni spolupráce CÉZAR vs. CÉZAR, tak i pro komunikaci CÉZAR vs. okolní svět. Prostřednictvím Komunikačního managera lze exportovat data do souborů DBF, CSV, TXT, SYLK (formát Excelu) nebo HTML a importovat (načítat) data do systému CÉZAR® ze souborů ve formátu DBF, CSV nebo TXT. Data lze v případě potřeby šifrovat a automatizovaně odesílat emailem (Email manager).

V Komunikačním manageru lze také snadno nadefinovat i automatickou komunikaci s internetovými servery (FTP, HTTP, FTPS, HTTPS...) pro automatické odesílání a stahování souborů např. z vašeho internetového obchodu nebo třeba pro výměnu dat mezi pobočkami, pro "on-line" komunikaci s teréními pracovníky apod..


 
  Nadefinované exporty a importy dat lze spouštět manuálně nebo zcela automatizovaně ve vámi určených intervalech - více zde  
 

K čemu lze například Komunikační manager používat? 

pro komunikaci s internetovými obchody (pravidelné automatické exporty údajů o zboží včetně nebo bez aktuálních stavů na skladě, aktualizace údajů o odběratelích... a pravidelné automatické stahování objednávek)
pro spolupráci s mobilními terminály nebo mobilními snímači čárových kódůnebo jinými přenosnými počítači, na kterých lze provádět např. expedice, příjmy na sklad, inventury, reklamace nebo třeba automatizované uspokojování objednávek
pro sběr dat z ambulantních prodejů uskutečněných v terénu
pro komunikaci a synchronizaci dat mezi pobočkami - např. pro vzdálenou aktualizaci ceníků, evidence odběratelů a dalších vybraných evidencí
pro automatizované ambulantní uspokojování objednávek na mobilních terminálech (do mobilních terminálů ve skladu se postupně jednotlivým expedičním pracovníkům /"vzduchem"/ odesílají objednávky připravené k uspokojení a po jejich vykrytí se automaticky načítají zpět do Cézara, kde dojde k odepsání vyexpedovaného zboží z příslušné objednávky a vystavení výdejky, faktury apod.)
pro spolupráci s programy jako je např. Excel, Access, Open Office apod.
pro obousměrnou komunikaci s nepočítačovými pokladními systémy - registrační pokladny (exporty ceníku včetně čárových kódů a importy jednotlivých nebo kumulovaných prodejů)
pro obousměrnou komunikaci s automatickými váhami zboží
pro pravidelné automatické odesílání záloh dat např. z poboček nebo prodejen do centrály
pro automatický sběr a import objednávek (od vašich dealerů, z emailů od vašich zákazníků apod.)
pro odesílání nabídek a objednávek vašim obchodním partnerům
pro komunikaci s jinými účetními, logistickými nebo podnikovými systémy
pro přípravu podkladů pro vaše (veřejné i neveřejné) www stránky
načítání dodavatelských ceníků do Cézara
pro automatizovatelné hromadné přečíslování skladových karet
pro přípravu a odesílání nejrůznějších automatizovaných sestav, přehledů a protokolů
pro manuální nebo automatizované spouštění jiných programů a aplikací
atd. atd.


Komunikační manager je univerzálním nástrojem a jeho použití je natolik variabilní, že nelze vyjmenovat všechna jeho možná využití. Krátce řečeno - modul Komunikační manager otevírá dokořán dveře pro specifické datové operace, které by bylo jinak nutné provádět "ručně" nebo vůbec. 

 odkaz do ceníku
 více informací o nové verzi s automatem NOVÁ VERZE

 

AMBULANTNÍ PRODEJ A AMBULANTNÍ USPOKOJOVÁNÍ OBJEDNÁVEK

Tento modul rozšiřuje KOMUNIKAČNÍHO MANAGERA o možnost importování dokladů pořízených v terénu formou tzv. ambulantního prodeje. V rámci tohoto rozšíření lze provádět speciální typy importů, během kterých se do skladového programu načítají vystavené výdejky, faktury, pokladní doklady a přijaté objednávky včetně automatického odepsání stavů zboží ze skladu a zanesení všech dokladů do příslušných evidencí.


Novinkou je i Ambulantní uspokojování objednávek, kdy lze uspokojovat objednávky přímo ve skladu pomocí mobilních terminálů (se čtečkami čárových kódů). Komunikační manager dokáže do mobilních terminálů automatizovaně odesílat objednávky, které jsou připravené k uspokojení a po dokončení uspokojení objednávky na mobilním terminálu, uspokojené zboží z objednávky odepsat a (dle přednastaveného způsobu úhrady a dopravy) vystavit fakturu resp. pokladní doklad, zařadit vzniklou výdejku do připravených zavážek atp.

 

Komunikace může probíhat v manuálním nebo plně automatickém režimu (např. vzájemou automatizovanou výměnou dat mezi pracovníky s mobilními terminály /ať už ve skladu nebo v terénu/ a centrálou přes FTP server).


 objednávkový formulář
 více informací o nové verzi KM s automatem

  

EDI KOMUNIKACE

Co je EDI?

Základní myšlenkou EDI (Electronic Data Interchange) je výměna elektronických dokumentů mezi obchodními partnery. Přenos dokumentů elektronicky je rychlý, přesný a spolehlivý, snižuje náklady, chybovost a poskytuje tak významné konkurenční výhody. Princip EDI se využívá ve všech obchodních procesech. Při dodržení zabezpečení pravosti a integrity dokumentu slouží EDI všem obchodním transakcím, od dodavatelsko-odběratelských vztahů přes finanční služby či oficiální komunikaci ve státní správě. 

Hlavní funkcí modulu CÉZAR®: EDI KOMUNIKACE je komfortní export a import zpráv ve formátu EDI a to zejména faktur, dodacích listů, skladových zásob a objednávek. Je reakcí na požadavky obchodních řetězců na elektronickou výměnu dat. Tyto firmy postupně zavádějí povinnost předávat výše uvedené typy dokladů v elektronické podobě. 

Modul pro EDI komunikaci exportuje faktury (ve formě zprávy INVOIC), dodací listy (DESADV a SSCC_DESADV), aktuální skladové zásoby (INVRPT) a importovat a exportovat objednávky (formát ORDERS). Tyto exporty a importy jsou realizovány ve formátu inHouse (Editel) a to v rozsahu, který je nezbytný pro zajištění komunikace s vašimi obchodními partnery (např. s obchodními řetězci). 

Modul je plně integrován do obchodních modulů informačního systému CÉZAR®, tudíž veškerá EDI komunikace probíhá plynulým způsobem dle příslušných, předem nastavených konfigurací, individuálně přizpůsobených jednotlivým obchodním řetězcům (vašim odběratelům).


 objednávkový formulář

 

EVIDENCE A VÝKAZY OBALŮ UVÁDĚNÝCH NA TRH A DO OBĚHU (EKO-KOM) 

EVIDENCE A VÝKAZY OBALŮ UVÁDĚNÝCH NA TRH A DO OBĚHU (EKO-KOM)

Modul Evidence obalů uváděných na trh nebo do oběhu reaguje na poměrně přísnou novelu zákona o obalech 477/2001 Sb. . Tato novela ukládá všem subjektům, které uvádějí na trh nebo do oběhu zboží balené v obalech nebo distribuované s přepravními obaly, povinnost vést evidenci těchto obalů a prostřednictvím smlouvy s autorizovanou firmou (např. EKO-KOM a.s.) vyřešit jejich likvidaci.

Modul pro evidenci obalů zajistí přesnou evidenci obalů v požadovaném rozsahu. Obsahuje základní výkaznictví spojené s touto evidencí a je přímo integrován do skladového programu. Sleduje všechny druhy materiálů v členění a rozsahu, které stanovuje zákon. Mezi hlavní výstupní sestavy tohoto modulu patří oficiální výkaz o produkci obalů, který se čtvrtletně odevzdává autorizované firmě. 

Důležitou vlastností modulu je, že výkazy lze sestavit i zpětně. Pokud jste tedy cokoli zanedbali, rozhodně není pozdě. S tímto modulem naplníte všechny nároky, které vám tento zákon o obalech ukládá.


 objednávkový formulář

 

VÝKAZY PRO INTRASTAT

Se vstupem České republiky do Evropské unie vznikla firmám, které obchodují s partnery z jiných členských států, povinnost sestavování výkazů INTRASTAT.

Modul Výkazy pro INTRASTAT do programu zavádí všechny související číselníky, aby bylo možné v zákonem stanoveném termínu a rozsahu všechny nezbytné výkazy sestavit. Modul sestavuje jak Výkaz o odeslání zboží tak i Výkaz o přijetí zboží z jiné členské země EU. Na skladových kartách lze zadávat požadované kódy zboží dle sazebníku, údaje o státu původu zboží atd. a to jednotlivě do karet nebo pomocí hromadného zadávání. K obchodnímu případu lze přiřadit příslušné kódy dodacích podmínek, kódy povah transakcí, kódy druhů dopravy a další povinné údaje. Všechny tyto nové parametry jsou podporovány číselníky, takže nebude nutné příslušné kódy vyhledávat v externích materiálech či příručkách. 

Modul umožnuje tisknout dané výkazy na tiskárně nebo je exportovat do systémuInstatDeskInstatOnLine nebo staršího IDES. Modul je plně integrován do skladového modulu.


 objednávkový formulář
 aktualizace Intrastatu pro rok 2014

 

VÝKAZY K POVINNÉMU ZNAČENÍ LIHU

Nový modul Výkazy k povinnému značení lihu za vás řeší veškeré nové povinnosti, které nově ukládá distibutorům lihu zákon č. 307/2013 Sb. o povinném značení lihu (§43), týkající se evidence, oznamovací povinnosti a následného povinného každodenního vykazování prodejů nebo jiných převodů lihu. 

Nový modul umožňuje jednoduchým způsobem odesílat vygenerované výkazy buď prostřednictvím webového klienta Celní správy ORO WebKlient nebo prostřednictvím vaší datové schránky. Modul před vygenerováním a odesláním výkazu automaticky detailně prověří věcnou i syntaktickou správnost zpracovávaného oznámení a v případě nalezení jakéhokoliv možného nedostatku vám přehledně sdělí, i jak tento případný nedostatek vyřešit. 

Samotné používání modulu je velice jednoduché. Stačí na skladové karty alkoholických nápojů, které se mají dle zákona vykazovat, zadat příslušné procento lihu a objem prodávaného balení v ml. Kromě toho je třeba mít na skladových kartách zadaný běžně používaný údaj čárový kód a vyplněný odkaz na výrobce. Poté již stačí na konci prodejního dne (nebo na začátku dne následujícího) spustit funkci Odeslat výkaz o povinném značení lihu a zbytek již program zpracuje sám.


 více informací a objednávkový formulář

  

CENÍKOVÁ A OBJEDNÁVKOVÁ KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM

Tento modul umožňuje nahrávat pro vaše odběratele ceník na CD/disketu/flash disk nebo jej odesílat emailem (nebo ukládat na vaše internetové stránky) společně s tzv. "mini cézarem", který umožní vašemu zákazníkovi pohodlně si na svém počítači prohlédnout vaši nabídku, vystavit a vytisknout objednávku a dokonce tuto objednávku odeslat zpět a předat vám ji k automatickému načtení mezi přijaté objednávky.


 odkaz do ceníku

 

OBSLUHA ZÁKAZNICKÉHO DISPLEJE A POKLADNÍ ZÁSUVKY

Tento modul umožňuje komunikaci s pokladními periferiemi, které se používají v maloobchodních prodejnách a to se
zákaznickými displeji a pokladními zásuvkami.


 objednávkový formulář

 

NADSTAVBA PRO SOUHRNNÉ VYHODNOCOVÁNÍ NEZÁVISLÝCH SKLADŮ

Modul Souhrnné vyhodnocování více nezávislých skladů rozšiřuje většinu stávajících informačních funkcí modulu VELKOOBCHODNÍ SKLAD o možnost hodnotit v těchto sestavách více než jeden (aktuální) nezávislý sklad resp. jedno období skladu. Tento modul vám poskytne komplexní informace o hospodaření vaší firmy jako celku a otevře vám tím nový rozměr zpracování a vyhodnocení dat.

Mezi nejzajímavější funkce modulu patří např. Hodnocení zboží (souhrnné vyhodnocení zboží), Obraty-zisky-tržby (souhrnné vyhodnocení obratů a zisků), Stavy na skladech (rozpis celkového stavu zboží na skladech). Kromě výše jmenovaných funkcí rozšiřuje program i dalších více než 20 informačních funkcí jako Hodnocení odběratelů, Hodnocení sortimentů, Soupisky prodaného zboží, Hodnocení dealerů, Hodnocení výrobců, Hodnocení regionů, Hodnocení dodavatelů, Hodnocení odpovědných osob, Soupisky přijatého zboží a další. 

Zajímavé jsou i nové tiskové a exportní výstupy (rozpisy zjištěných hodnot za jednotlivé nezávislé sklady do sloupců, do řádků atd.)


 objednávkový formulář

 

HOMEBANKING - INTERNETBANKINGk VS/MS

Modul HOMEBANKING rozšiřuje možnosti systému CÉZAR® o elektronickou komunikaci s bankou resp. s aplikacemi pro elektronické bankovnictví, které jednotlivé banky svým klientům nabízejí v rámci svých řešení. Základní funkcí nadstavby CÉZAR®: HOMEBANKING je exportovat příkazy k úhradě do formátu, který aplikace dodaná bankou načte a elektronicky odešle. Je-li modul pro HOMEBANKING pořízen k účetnictví (PÚ nebo DE), lze s jeho pomocí nejen odesílat příkazy, ale rovněž automaticky zpracovávat a zaúčtovávat výpisy.

Programem HOMEBANKING je možno komunikovat s aplikacemi převážné většiny bank působících na tuzemském trhu (Komerční banka, ČSOB, Česká spořitelna, Era banka, Hypoteční banka, GE Capital bank, Raiffeisenbank, Fio banka, Equa banka, Citibank, Bank Austria Creditanstalt, UniCredit Bank, Raiffeisenbank, Volksbank, Sberbank, Oberbank, bankovní systém Gemini, bankovní systém MultiCash a další). Podporovány jsou formáty KPC/GPC (ABO), Gemini a MultiCash. Pokud s vaší bankou dosud nekomunikujete elektronicky, informujte se na jejich informačních linkách, jaké řešení vám může v této oblasti nabídnout. Pomocí nadstavby HOMEBANKING pak toto řešení snadno propojíte s Cézarem.


 objednávkový formulář AKCESLEVA 1.000,- Kč

 

BEZPEČNOSTNÍ ON-LINE ŠIFRÁTOR záloh, exportů, emailů, dokumentů

Tento plně o integrovaný modul automaticky zajišťuje ochranu vašich záloh, exportů, importů, emailů a dokumentů před zcizením resp. neoprávněným zneužitím. K tomu využívá moderních metod šifrování, které data spolehlivě ochrání (bez znalosti hesla, kterým byla data zašifrována je nelze použít). S tímto modulem jsou vaše dokumenty, zálohy dat, exporty a importy důvěrných dat a přílohy emailů obsahující cenná data a informace, v naprostém bezpečí. 

Novinka:
Šifrátor umožňuje, ve spolupráci s novým modulem Správce dokumetů, šifrovat i vámi vybrané firemní dokumenty. Výhodou zašifrování dokumentů je možnost selektivně určit, které osoby ve firmě mohou mít k zašifrovaným dokumentům přístup a které ne. Bez znalosti hesla není možné dokumenty prohlížet, tisknout ani editovat, ale ani odesílat emailem nebo na web. 

S takto zašifrovanými dokumenty pak lze pracovat pouze (!) ve Správci dokumentů. Mimo Cézara nejenom, že nejsou tyto dokumenty v příslušných programech "viditelné", ale z důvodu jejich silného šifrování, je jejich obsah naprosto nečitelný!


 více informací + objednávkový formulář

Přihlášení do klientské zóny

Hledáme spolupracovníky

Last Project
Hledáme spolupracovníky na pozice IS konzultant a obchodník inf. systémů více

Ukázky videoprůvodců

Video
Zde se můžete podívat na ukázku jak vypadají videoprůvodci v klientské zóně čtěte více