• Informační systém Cézar

  Ekonomický informační systém CÉZAR® je specializovaný pro velkoobchody, maloobchody, výrobní, importní a exportní firmy. Je nabízen ve čtyřech souběžně vyvíjených generacích - G1 pro DOS prostředí a G2, G3, G4 SQL pro Windows. Naše společnost poskytuje k informačnímu systému autorizované servisní a prodejní služby. 

  Readmore
 • Široká nabídka služeb

  K IS CÉZAR poskytujeme širokou nabídku služeb, jako je předprodejní podpora, implementace, školení, telefonní a vzdálená podpora, správa IS, tvorba individuálních sestav, interní návodů a směrnic na zakázku, kontrola a oprava dat, systémová integrace, optimalizace provozu atd...

  Readmore
 • Externí moduly a řešení

  I když je vnitřní funkčnost IS CÉZAR rozsáhlá, přesto nemůže pokrývat veškeré potřeby všech klientů a forem podnikání. Proto naše společnost vyvíjí mnoho externích modulů a řešení, případně integruje a propojuje jiné aplikace se systémem CÉZAR. Na přání zákazníka můžeme vyvinout individuální funkčnost na zakázku. 

  Readmore
 • CÉZAR E-Shop

  Na našem internetovém obchodě máte možnost zakoupit počítačové, pokladní a softwarové příslušenství přímo s podporou IS CÉZAR. Kromě vynikajících cen dostanete ke každému produktu návod, jak zakupovaný produkt propojit a nastavit pro práci s IS CÉZAR. Zároveň je možné požádat naše servisní oddělení o pomoc s instalací.

  Readmore
 • Komplexní IT služby
  Komplexní IT služby

  Vedle služeb k IS CÉZAR poskytuje naše společnost také kvalitní IT služby po celé ČR a SK. Dohromady Vám tak můžeme nabídnout komplexní řešení Vašeho IT, včetně správy, dodávek HW a SW, tvorba a provozování internetových stránek a e-shopů provázaných přímo s CÉZARem...

 • Školení a semináře

  V prostorech naší společnosti se nachází moderně vybavená klimatizovaná počítačová učebna, v které pořádáme plánovaná školení, workshopy a semináře. Kromě plánovaných akcí poskytujeme i individuální školení přesně dle požadavků našich zákazníků, včetně školení pomocí prezentační techniky přímo u zákazníka.

  Readmore

Nacházíte se zde :

Účetní moduly

Účetní moduly systému CÉZAR® se osvědčili jak u firem, které vedou účetnictví sami sobě, tak i u profesionálních účetních, daňových a auditorských firem, jejichž hlavní obživou je vedení nebo kontrola účetnictví více firmám. Oběma skupinám uživatelů nabízí účetní systém CÉZAR® řadu funkcí a možností k vedení přesné a precizní účetní agendy. Chcete-li tedy zavést do svých účtů řád a pořádek, pak je účetní systém CÉZAR® určitě tou správnou volbou... 
 

PODVOJNÉ ÚČETNÍCTVÍ  verze 20.0 pro rok 2015

 

Modul PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ má na starosti kompletní účetní agendu počínaje účtováním do deníku až po zpracování klasických účetních výstupů jako jsou rozvahy, výsledovky, výkazy zisku a ztrát a další.

Program umožňuje vést analytické účty, umožňuje účtovat dle středisek a zakázek, eviduje JSD/JCD, interní doklady, zálohové faktury a splátkové kalendáře, provádí vzájemné zápočty, účtuje kurzové rozdíly, zpracovává bankovní výpisy, vystavuje příkazy k úhradě, sleduje stav pohledávek a závazků. Podporuje práci s cizími měnami, kurzovými lístky, více účty, tiskne i elektronicky odesílá Přiznání k DPH, Souhrnné hlášení, Přenesenou daňovou povinnost atd.

Pořízené doklady a účtování lze snadno opravovat samozřejmě pod dohledem funkcí pro přístupová práva, uzamykání hotových období a protokol operací. Na celou účetní agendu dohlíží podrobná funkce Kontrola účetnictví, která je schopna odhalit případnou nepřesnost uživatele nebo jeho přehmat. Komunikace se skladovým programem je zajištěna automatizovanými importy a exporty.

 
 
  rychlé, spolehlivé a přehledné zpracování i velmi rozsáhlých dat 
 

Přehled vybraných funkcí: 

 • položková nebo textová fakturace
 • pokladny, střediska, zakázky
 • komfortní zadávání bankovních výpisů včetně možnosti načíst a automaticky zaúčtovat výpisy z homebankingu
 • tištěné nebo elektronické příkazy k úhradě
 • analytické účty
 • definovatelné souvztažnosti - účetní akce
 • vedení více běžných účtů
 • vedení více pokladen
 • práce s cizími měnami
 • automatické načítání kurzových lístků ČNB
 • přehledné vedení pevných kurzů měn - denní, týdenní, měsíční nebo čtvrtletní
 • detailní zpětná kontrola kurzů na dokladech
 • automatické výpočty kursových rozdílů
 • detailní sledování vybraných saldokontních účtů
 • propracovaná kontrola účetnictví (průběžná i dodatečná)
 • možnost definovat podrobná přístupová práva
 • podrobné protokolování prováděných operací
 • doporučené datumy úhrady na vystavovaných fakturách
 • knihy pohledávek a závazků
 • propracovaný systém upomínání dlužných faktur
 • penalizace dlužných faktur
 • uznávání závazků
 • vystavování, návrhy a evidence vzájemných zápočtů
 • prognózy úhrad faktur
 • funkce na automatické dopárování drobných přeplatků a nedoplatků
 • detailní vyhodnocování platební disciplíny odběratelů
 • denní, týdenní, měsíční... pokladní knihy
 • výsledovky • rozvahy • obratové předvahy • hlavní knihy
 • detailní sledování pohybů na jednotlivých účtech
 • ruční nebo automatizovatelné uzamykání účetnictví a období DPH ke zvolenému datu
 • vedení úvěrových bankovních účtů
 • přehled aktuálních daňových povinností + daňový kalendář
 • detailní vyhodnocování odběratelů
 • přenesená daňová povinnost
 • připomínání splatnosti s opisem neuhrazených faktur - mírná a účinná "předehra" před zasíláním upomínek
 • kompletní evidence DPH včetně tisku nebo elektronického odesílání formulářů Přiznání k DPH a Souhrnného hlášení
 • podávání dodatečných nebo opravných daňových přiznání a souhrnných hlášení
 • přijaté i vydané splátkové kalendáře
 • možnost vedení protokolu oprav dokladů
 • tisky rozúčtování dokladů (košilky)
 • funkce umožňující hromadné opravy a hromadné účtování
 • interní doklady
 • sestavování a tisky oficiálních výkazů - rozvahy, výkazy zisku a ztrát, cash-flow apod.
 • daňové a nedaňové zálohové faktury
 • tuzemské i zahraniční doklady (EU i mimo EU)
 • saldokonta poskytnutých a přijatých záloh
 • automatické sledování nespolehlivých plátců DPH a bankovních účtů vašich obchodních partnerů
 • automatizovaný import dat ze skladu (z Cézara nebo jiného skladového programu)
 • homebanking - internetbanking (import výpisů a export příkazů)
 • desítky nejrůznějších sestav, statistik a grafů
 • komplexní info volně definovatelné exporty a importy dat
 • volně definovatelné tiskové sestavy
 • definovatelné filtry organizace a tisk reklamních, marketingových a informačních kampaní na vystavované doklady - více informací [zde]
 • textové poznámky a poznámkové bloky
 • automatizované účetní závěrky možnost založit nové účetní období bez nutnosti uzavírat předchozí
 • dodatečná (roční) účetní závěrka s automatickou aktualizací v navazujícím účetním období
 • možnost vedení neomezeného množství účetních jednotek
 • vedení hospodářského roku
 • on-line sledování bonity a kredibility vašich obchodních partnerů - prevence před prodejem budoucím dlužníkům
 • evidence záznamů z jednání s vašimi obchodními partnery
 • elektronické odesílání formulářů a daňových přiznání prostřednictvím daňového portálu EPO nebo datových schránek
 • síťové nebo jednouživatelské verze
 • přímá komunikace s Excelem, Open Office apod.
 • Internet manager - on-line propojení Cézara s internetem: dohledávání obchodních partnerů v rejstřících, v registrech dlužníků, v insolvenčních registrech, zobrazování adres na mapě, plánování tras, zobrazování www stránek, dohledávání nejlevnějších dodavatelů zboží...)
 • on-line načítání údajů o vašich obchodních partnerech z rejstříku na internetu (bez nutnosti zadávat jejich údaje do nové karty...)
 • kalkulačky • mincovky • poznámkové bloky • clipboard
 • atd. atd.

 

 odkaz do ceníku

 informace o nové verzi 20.0 pro rok 2015

 referenční listina

 

DAŇOVÁ EVIDENCE verze 20.0 pro rok 2015

Modul DAŇOVÁ EVIDENCE (dříve jednoduché účetnictví) má na starosti kompletní účetní agendu počínaje účtováním do deníku až po zpracování klasických účetních výstupů jako jsou peněžní deník, obratové sestavy a daňové evidence.

Program umožňuje vést tzv. podúčty, umožňuje účtovat dle středisek a zakázek, eviduje JSD/JCD, interní doklady, zálohové faktury a splátkové kalendáře, provádí vzájemné zápočty, účtuje kurzové rozdíly, zpracovává bankovní výpisy, vystavuje příkazy k úhradě, sleduje stav pohledávek a závazků. Podporuje práci s cizími měnami, kurzovými lístky, více účty, tiskne i elektronicky odesílá Přiznání k DPH, Souhrnné hlášení, Přenesenou daňovou povinnost atd.

Pořízené doklady a účtování lze snadno opravovat samozřejmě pod dohledem funkcí pro přístupová práva, uzamykání hotových období a protokol operací. Na celou účetní agendu dohlíží podrobná funkce Kontrola účetnictví, která je schopna odhalit případnou nepřesnost uživatele nebo jeho přehmat. Komunikace se skladovým programem je zajištěna automatizovanými importy a exporty.

 
  rychlé, spolehlivé a přehledné zpracování i velmi rozsáhlých dat 
 

Přehled vybraných funkcí: 

 • evidence dealerů včetně definice a výpočtů dealerských provizí
 • evidence rozvozců, rozvozové trasy, přidělování odběratelů a dokladů do rozvozových tras
 • evidence skladníků včetně analytických funkcí na sledování jejich činnosti a produktivity
 • funkce pro sledování aktivity a porovnávání výkonů vašich pracovníků
 • možnost členit zboží na velikosti, barvy, výrobní čísla, podkarty, skladové pozice...
 • čárové kódy zboží, čárové kódy balení, čárové kódy odběratelů, čárové kódy dokladů
 • propracované plánování rozvozů a zavážek zboží
 • příjímání a evidence platebních karet
 • nastavitelné přirážky při platbě malých částek platební kartou
 • nastavitelné automatické výpočty poštovného, balného, dobírečného, dopravného apod.
 • on-line sledování bonity a kredibility vašich obchodních partnerů - prevence před prodejem budoucím dlužníkům - více informací [zde]
 • unikátní funkce pro automatické on-line sledování a načítání ceníků vaší konkurence - více informací [zde]
 • automatické vyhledávání nejlevnějších dodavatelů vašeho zboží - více informací [zde]
 • on-line monitorování vaší prodejní nebo dealerské sítě - více informací [zde]
 • marketingové kampaně - organizace a tisk reklamních, marketingových a informačních kampaní na vystavované doklady - více informací [zde]
 • prodejní ceníky PC-A až PC-Z + neomezený počet individuálních ceníků
 • obratové a kumulovaně obratové slevy, hotovostní slevy
 • sledování reklamací s vedením reklamačního skladu
 • saldokonta a knihy pohledávek a závazků
 • nezávislé sklady a podsklady
 • aktivní kontroly dlužníků včetně stanovení různých limitů pohledávek
 • detailní sledování platební morálky vašich odběratelů včetně aktivní kontroly při expedici
 • komplexní evidence vratných obalů včetně vedení a tisku obalových kont
 • hromadná fakturace
 • automatické vystavování upomínek
 • uznávání závazků
 • prognózy úhrad faktur
 • saldokonta, knihy pohledávek a závazků, platební bilance faktur
 • vystavování, návrhy a evidence vzájemných zápočtů
 • propracovaný systém (ručního nebo automatizovaného) upozorňování na dlužné faktury
 • penalizace dlužných faktur
 • komisní a konsignační sklady, celní sklady
 • členění zboží do sortimentů a podsortimentů
 • aktivní kontrola prodejních cen pod nastavitelnou minimální marží
 • vedení a tisky doporučených prodejních cen pro vaše odběratele
 • cenové skupiny zboží
 • skupiny položkových slev zboží
 • volně definovatelné cenové a slevové akce včetně vyhodnocování
 • evidence a vyhodnocování obchodních marketingových akcí
 • evidence a vyhodnocování zakázek
 • vedení věrnostních bodových systémů včetně sledování bodových kont vašich odběratelů
 • sledování dobírek, tisk dobírkových průvodek
 • až 99 volně definovatelných údajů na každé kartě zboží
 • evidence obalů uváděných na trh a do oběhu včetně výkazů pro EKO-KOM
 • karty typu zboží, sada, komplet, výrobek, služba, práce, obal, textové položky apod.
 • variabilní definice sad, kompletů a výrobků
 • výroba zboží + variabilní definice složení a kalkulace výrobků
 • možnost automaticky objednávat materiál pro výrobu dle prodejnosti výrobků
 • definovatelné připojitelné položky u každého zboží
 • vedení dodavatelských ceníků zboží na kartě každého dodavatele
 • více sazeb DPH při prodeji
 • spotřební daň
 • evidence a výkazy pro Intrastat
 • EDI komunikace s obchodními partnery (faktury, dodací listy, objednávky, skladové zásoby...)
 • JCD/JSD, dobropisy, vratky, storna
 • volně definovatelné exporty a importy - automatické nebo manualní
 • spolupráce s libovolným internetovým obchodem
 • variabilně definovatelné prodejní akce - "dárek zdarma", "2 položky za cenu jedné", "každá x-tá položka zdarma nebo se slevou", "ke každé x-té položce jiné zboží zdarma nebo se slevou" apod. - více informací [zde]
 • možnost členit odběratele na trasy, regiony a odběratelské skupiny
 • možnost detailního nastavení obchodních podmínek jednotlivých odběratelů
 • volně definovatelné formuláře dokladů - zvlášť pro jednotlivé odběratele nebo skupiny odběratelů
 • plánování a evidence zavážek zboží
 • evidence přepravců, evidence zásilek, zásilkové listy
 • bleskové průběžné vyhledávání ve všech evidencích
 • automatická nebo manuální tvorba prodejních ceníků
 • nákup/prodej z/do států evropské unie
 • nákup/prodej z/do zahraničí mimo EU
 • nákup a prodej v cizích měnách
 • kompletní evidence DPH včetně tisku nebo elektronického odesílání formulářů Přiznání k DPH a Souhrnného hlášení
 • podávání dodatečných nebo opravných daňových přiznání a souhrnných hlášení
 • ruční nebo automatizovatelné uzamykání uzamykání období skladu a DPH
 • elektronické odesílání formulářů a daňových přiznání prostřednictvím daňového portálu EPO nebo datových schránek
 • minimální, maximální a optimální zásoby zboží
 • cizojazyčné tisky dokladů a sestav (7 přednastavených jazyků + další volně definovatelné)
 • kalkulační ceny
 • hromadné opravy
 • příkazy k úhradě, homebanking - internetbanking
 • soupisky prodaného, přijatého, inventurovaného, vyrobeného... zboží
 • soupisky stavu zboží na skladě sestavitelné zpětně k libovolnému dni
 • přehledné sestavy o vývoji hodnot skladu
 • desítky různých sestav na detailní vyhodnocování prodejů
 • podrobné vyhodnocování příjmů a nákupů zboží
 • stovky nejrůznějších statistik a grafů
 • volně nastavitelné tiskové sestavy
 • vyhodnocování obrátkovosti zboží
 • detailní sledování historie dokladů (obchodních případů)
 • zpětná i on-line analýza ztrátových prodejů
 • denní, týdenní, měsíční... pokladní knihy
 • denní a jiné (volně definovatelné) uzávěrky
 • detailně nastavitelná přístupová práva, skupiny odpovědných osob
 • podrobné protokolování všech operací + automatické sestavy podezřelých operací
 • evidence záznamů z jednání s vašimi obchodními partnery
 • daňové i nedaňové zálohové faktury, proforma faktury
 • propracovaný systém rezervace zboží na skladě
 • informace o zboží na cestě + propracovaný systém plánování vykrývání objednávek
 • možnost tisku přehledu objednaného a zatím nedodaného zboží na faktury, výdejky...
 • prognózy zásob zboží na skladě
 • podpora extra dlouhých názvů odběratelů při tisku na doklady
 • doporučené datumy úhrady na vystavovaných fakturách
 • běžné i zpětné inventury zboží - inventuru lze zadat kdykoliv dodatečně
 • rozpracované doklady - každý doklad lze uložit mezi rozpracované a později se k němu kdykoliv vrátit a pokračovat v jeho zadávání
 • průběžné vyhledávání zboží při vkládání zboží na doklad
 • volně definovatelné vyhledávací filtry
 • aktivní/neaktivní skladové karty, odběratelé a dodavatelé
 • komplexní info - detailní vyhodnocení vybraného zboží, odběratele, dodavatele, dealera...
 • individuálně nastavitelné obchodní podmínky u každého odběratele
 • na kartách odběratelů možnost zadávat povolené nebo zakázané způsoby expedice...
 • možnost členit odběratele a dodavatele na pobočky
 • upozorňovací texty u odběratelů, dodavatelů, zboží, podskladů, objednávek...
 • možnost sledování fyzického naskladňování a vyskladňování zboží
 • obousměrná komunikace s účetnictvím - automatická s Cézarem, volně definovatelná s jinými účetními systémy
 • euro pokladny a pokladny v cizích měnách, fakturace v cizích měnách
 • vedení více bankovních účtů a jejich tisk na faktury
 • automatické načítání kurzových lístků ČNB
 • přehledné vedení pevných kurzů měn - denní, týdenní, měsíční nebo čtvrtletní
 • automatické sledování nespolehlivých plátců DPH a bankovních účtů vašich obchodních partnerů
 • nastavitelné časové zámky dokladů
 • automatizovatelné zálohování dat
 • automatické spouštění funkcí na kontrolu a údržbu dat
 • automatizovatelné rozesílání připomenutí splatnosti faktur
 • automatizovatelné generování a rozesílání upomínek
 • cenový hlídač pro okamžitou signalizaci nízkých prodejních cen
 • Cenový auditor - funkce na důslednou kontrolu vašich ceníků, cenových akcí, položkových slev...
 • Internet manager - on-line propojení Cézara s internetem: dohledávání obchodních partnerů v rejstřících, v registrech dlužníků, v insolvenčních registrech, zobrazování adres na mapě, plánování tras, zobrazování www stránek, dohledávání nejlevnějších dodavatelů zboží...)
 • on-line načítání údajů o vašich obchodních partnerech z rejstříku na internetu (bez nutnosti zadávat jejich údaje do nové karty...)
 • kalkulačky • mincovky • poznámkové bloky • clipboard
 • atd. atd.

 

 

 odkaz do ceníku

informace o nové verzi 20.0 pro rok 2015

referenční listina

 
 

MZDY A PERSONALISTIKA verze 20.0 pro rok 2015

Modul MZDY A PERSONALISTIKA se postará o kompletní agendu velké nebo malé organizace a to od vedení karet zaměstnanců, přes výpočet mezd až po přípravu a tisk všech nezbytných tiskových sestav, výkazů a přehledů. Modul podporuje práci s různými typy pracovních poměrů, vede údaje o rodinných příslušnících, o nepřítomnostech, eviduje příplatky za přesčasy, svátky atd.

Program MZDY A PERSONALISTIKA obsahuje desítky tiskových sestav, z nichž ty nejdůležitější jsou např. Přehled sociálního pojištění, Výplatní pásky, Výplatní listiny, Přehledy pro zdravotní pojišťovny, Rekapitulace mezd, Evidenční listy, Mzdové listy, Zápočtové listy, Výpočet nemocenských dávek (velké organizace), Potvrzení o zdanitelných příjmech a další. Spolupráce s účetními programy je zajištěna funkcí Zaúčtování mezd, která provede všechny potřebné zápisy do deníku, pokladny i knihy závazků. Společně s tím je vystaven a uložen příkaz k úhradě. Důležité parametry lze měnit uživatelsky, čímž je i tento modul pružný v případě legislativních změn.


 odkaz do ceníku

 informace o nové verzi pro rok 2014

 informace o nové verzi pro rok 2013

 informace o nové verzi pro rok 2012

 

EVIDENCE MAJETKU  verze 20.0 pro rok 2015

Modul EVIDENCE MAJETKU rozšiřuje základní účetní agendu o evidenci hmotného a nehmotného majetku. V programu jsou evidovány všechny nezbytné údaje o majetku, o způsobu jeho pořízení případně vyřazení, o jeho zhodnocování atd. . Každý majetek lze přiřadit do příslušné odpisové skupiny, stanovit jeho metodu odepisování, případně individuálně upravit jeho odpisový plán.

V konfiguraci programu EVIDENCE MAJETKU lze uživatelsky upravovat odpisové koeficienty, odpisové sazby i limitní částky pro zařazování majetku do evidencí. Dle odpisových plánů jsou programem generovány odpisy do účetního resp. peněžního deníku. Ve verzi majetku pro podvojné účetnictví lze navíc vést nejen daňové, ale také účetní roční resp. účetní měsíční odpisy. Modul EVIDENCE MAJETKU automaticky spolupracuje s hlavním účetním programem a všechny úkony v něm provedené (tzn. jakýkoli nový doklad apod.) se ihned ukládá do příslušných evidenci, případně je účtován do deníku.


 odkaz do ceníku

 

HOMEBANKING - INTERNETBANKING

Modul HOMEBANKING rozšiřuje možnosti systému CÉZAR® o elektronickou komunikaci s bankou resp. s aplikacemi pro elektronické bankovnictví, které jednotlivé banky svým klientům nabízejí v rámci svých řešení. Základní funkcí nadstavby CÉZAR®: HOMEBANKING je exportovat příkaz k úhradě do formátu, který aplikace dodaná bankou načte a elektronicky odešle. Je-li modul pro HOMEBANKING pořízen k účetnictví (PÚ nebo DE), lze s jeho pomocí nejen odesílat příkazy, ale rovněž automaticky zpracovávat a zaúčtovávat výpisy.

Programem HOMEBANKING je možno komunikovat s aplikacemi převážné většiny bank působících na tuzemském trhu (Komerční banka, ČSOB, Česká spořitelna, Era banka, Hypoteční banka, GE Capital bank, Raiffeisenbank, Fio banka, Equa banka, Citibank, Bank Austria Creditanstalt, UniCredit Bank, Raiffeisenbank, Volksbank, Sberbank, Oberbank, bankovní systém Gemini, bankovní systém MultiCash a další). Podporovány jsou formáty KPC/GPC (ABO), Gemini a MultiCash. Pokud s vaší bankou dosud nekomunikujete elektronicky, informujte se na jejich informačních linkách, jaké řešení vám může v této oblasti nabídnout. Pomocí nadstavby HOMEBANKING pak toto řešení snadno propojíte s Cézarem.


 objednávkový formulář 

AKCESLEVA 1.000,- Kč

 

KOMUNIKAČNÍ MANAGER PRO PÚ/DE

Modul KOMUNIKAČNÍ MANAGER zajišťuje export a import dat. Jedná se o univerzální rozhraní, které může být použito na stovky typů úkonů a to buď na úrovni spolupráce CÉZAR vs. CÉZAR, tak i pro komunikaci CÉZAR vs. okolní svět. Prostřednictvím Komunikačního managera lze exportovat data do souboru DBF, CSV, TXT, SYLK nebo HTML a importovat (načítat) data do systému CÉZAR®ze souborů ve formátu DBF, CSV nebo TXT.


 odkaz do ceníku

 

 

BEZPEČNOSTNÍ ON-LINE ŠIFRÁTOR záloh, exportů, emailů, dokumentů

Tento plně o integrovaný modul automaticky zajišťuje ochranu vašich záloh, exportů, importů, emailů a dokumentů před zcizením resp. neoprávněným zneužitím. K tomu využívá moderních metod šifrování, které data spolehlivě ochrání (bez znalosti hesla, kterým byla data zašifrována je nelze použít). S tímto modulem jsou vaše dokumenty, zálohy dat, exporty a importy důvěrných dat a přílohy emailů obsahující cenná data a informace, v naprostém bezpečí. 

Novinka:
Šifrátor umožňuje, ve spolupráci s novým modulem Správce dokumetů, šifrovat i vámi vybrané firemní dokumenty. Výhodou zašifrování dokumentů je možnost selektivně určit, které osoby ve firmě mohou mít k zašifrovaným dokumentům přístup a které ne. Bez znalosti hesla není možné dokumenty prohlížet, tisknout ani editovat, ale ani odesílat emailem nebo na web. 

S takto zašifrovanými dokumenty pak lze pracovat pouze (!) ve Správci dokumentů. Mimo Cézara nejenom, že nejsou tyto dokumenty v příslušných programech "viditelné", ale z důvodu jejich silného šifrování, je jejich obsah naprosto nečitelný!


 více informací + objednávkový formulář

 

 

MULTILICENCE pro tisk dokladů z účetnictví

Každá licence účetnictví standardně tiskne doklady s hlavičkou majitele licence. Vedete-li účetnictví více firmám a za tyto firmy (jejich jménem) potřebujete tisknout i doklady (faktury, pokladní doklady, interní doklady) s jejich hlavičkou, pak právě tuto funkci zajišťuje modul Multilicence pro tisk dokladů z účetnictví.


 odkaz do ceníku

Přihlášení do klientské zóny

Hledáme spolupracovníky

Last Project
Hledáme spolupracovníky na pozice IS konzultant a obchodník inf. systémů více

Ukázky videoprůvodců

Video
Zde se můžete podívat na ukázku jak vypadají videoprůvodci v klientské zóně čtěte více