• Informační systém Cézar

  Ekonomický informační systém CÉZAR® je specializovaný pro velkoobchody, maloobchody, výrobní, importní a exportní firmy. Je nabízen ve čtyřech souběžně vyvíjených generacích - G1 pro DOS prostředí a G2, G3, G4 SQL pro Windows. Naše společnost poskytuje k informačnímu systému autorizované servisní a prodejní služby. 

  Readmore
 • Široká nabídka služeb

  K IS CÉZAR poskytujeme širokou nabídku služeb, jako je předprodejní podpora, implementace, školení, telefonní a vzdálená podpora, správa IS, tvorba individuálních sestav, interní návodů a směrnic na zakázku, kontrola a oprava dat, systémová integrace, optimalizace provozu atd...

  Readmore
 • Externí moduly a řešení

  I když je vnitřní funkčnost IS CÉZAR rozsáhlá, přesto nemůže pokrývat veškeré potřeby všech klientů a forem podnikání. Proto naše společnost vyvíjí mnoho externích modulů a řešení, případně integruje a propojuje jiné aplikace se systémem CÉZAR. Na přání zákazníka můžeme vyvinout individuální funkčnost na zakázku. 

  Readmore
 • CÉZAR E-Shop

  Na našem internetovém obchodě máte možnost zakoupit počítačové, pokladní a softwarové příslušenství přímo s podporou IS CÉZAR. Kromě vynikajících cen dostanete ke každému produktu návod, jak zakupovaný produkt propojit a nastavit pro práci s IS CÉZAR. Zároveň je možné požádat naše servisní oddělení o pomoc s instalací.

  Readmore
 • Komplexní IT služby
  Komplexní IT služby

  Vedle služeb k IS CÉZAR poskytuje naše společnost také kvalitní IT služby po celé ČR a SK. Dohromady Vám tak můžeme nabídnout komplexní řešení Vašeho IT, včetně správy, dodávek HW a SW, tvorba a provozování internetových stránek a e-shopů provázaných přímo s CÉZARem...

 • Školení a semináře

  V prostorech naší společnosti se nachází moderně vybavená klimatizovaná počítačová učebna, v které pořádáme plánovaná školení, workshopy a semináře. Kromě plánovaných akcí poskytujeme i individuální školení přesně dle požadavků našich zákazníků, včetně školení pomocí prezentační techniky přímo u zákazníka.

  Readmore
Contact Us

Rychlý kontakt :

tel: 283 272 213
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stažení demoverze

Zde je k dispozici stažení demoverze informační systému Cézar. Více...
Last Project

Ceník a objednávka

Ceník jednotlivých modulů, edicí a servisní podpory. Více...

Nacházíte se zde :

Při nákupu licencí nebo prodloužení poskytujeme VIP výhody

Komunikační manager

Automatizovatelné spouštění exportů a importů dat


V nové verzi Komunikačního managera lze u jednotlivých exportů a importů nastavovat, zda se mají provádět tak jako doposud manuálně nebo plně automaticky. Automatické exporty a importy můžou probíhat jednorázově (v zadaný den, hodinu a minutu) nebo opakovaně ve vámi zadaných intervalech (např. každou minutu, jedenkrát za hodinu, vybraný den v týdnu, každý pracovní den v určenou dobu, každý první den v měsíci apod.). U těchto naplánovaných úloh lze nastavovat i časové a datumové období, ve kterém se má naplánovaná úloha provádět a zda mají úlohy probíhat ve všech nebo pouze v pracovních dnech (tj. mimo sobot, nedělí a státních svátků). 

Tyto naplánované úlohy pak provádí zcela nový modul (který je nyní zdarma součástí nového Komunikačního managera) - Automat manager. Automat může být spuštěn na serveru nebo na vyhrazené stanici nebo může samostatně běžet "na pozadí" vybrané stanice současně s Cézarem. Průběh všech naplánovaných úloh, které automat provádí, je detailně protokolován. Pokud se při provádění naplánovaných úloh vyskytne jakákoliv chyba (např. špatně nadefinovaný export nebo import, chyba při připojení k internetu apod.), je tento problém nejen pečlivě zaznamenán, ale Automat manager může např. zaslat upozorňující zprávu na vybrané stanice.

Automat manager také umožňuje automatizovat i další funkce programu jako např. zálohování dat, funkce na kontrolu a údržbu dat (reindexování, přepočty nákupních cen, přepočty rezervací, pravidelné přepočty kumulovaných obratů, kontroly stavů zboží, kontroly expedic do mínusu apod.).
Upřesňující poznámka:O těchto a dalších automatizovatelných funkcích programu (jejichž počet se s každou novější verzí rozšiřuje a nadále bude rozšiřovat) se můžete dočíst na této stránce

Příklady možného použití automatických exportů a importů:
 pravidelná automatická komunikace s internetovým obchodem - odesílání seznamu zboží s cenami a aktuálními stavy na skladě a seznamu odběratelů do vašeho internetového obchodu a automatické stahování a import objednávek
(možný interval provádění: např. denně každých 10 minut)
 odesílání aktuální zálohy dat z poboček nebo prodejen do centrály (e-mailem nebo uložením na vaše firemní www stránky)
(možný interval provádění: např. každý pracovní den v nočních hodinách)
 automatická aktualizace ceníků a údajů o zboží, odběratelů, sortimentů, výrobců apod. na pobočkách
(možný interval provádění: např. denně v nočních hodinách)
 pravidelné automatické generování a odesílání různých měsíčních, týdeních, čtvrtletních nebo jiných výkazů a sestav
(možný interval provádění: např. každý 1.den v měsíci za předchozí měsíc)
 automatické sledování např. chybových operací v síti, nebo podezřelých a zakázaných transakcí v programu a jejich automatické přeposílání vybranému pracovníkovi např. e-mailem do Excelu
(možný interval provádění: např. každý den po skončení pracovní doby)
 automatický import ambulantních prodejů a objednávek
(možný interval provádění: např. každou hodinu)
 automatické (hromadné) rozesílání připravených e-mailů (s Mail managerem)
(možný interval provádění: např. každý měsíc)
 atd. Automatická komunikace s internetem (FTP/HTTP)


Nová verze Komunikačního managera umožňuje nastavovat i automatickou komunikaci s různými internetovými servery (FTP, HTTP, FTPS, HTTPS...). Lze tak snadno stahovat vybrané soubory z vašich www stránek (např. objednávky z internetového obchodu, uložené zálohy dat z vašich poboček apod.) nebo na internet data naopak odesílat (např. údaje o zboží do ceníku nebo internetového obchodu).

Odesílání a stahování dat z internetu lze i velmi dobře používat pro automatizované předávání dat mezi různými pracovišti nebo mezi centrálou a pobočkami resp. mezi pobočkami navzájem. Výhodou proti zasílání dat e-mailem je výrazně menší velikost zasílaných dat (data zaslaná e-mailem jsou až o 50% větší), možnost uložená data bezproblémově a automaticky stahovat a importovat (z e-mailu je nutné přílohu nejdříve ručně uložit na disk) a v neposlední řadě i možnost stahovat data z více míst najednou.

Stahovat nebo odesílat data na internet lze nově například v těchto funkcích:
 Komunikační manager - manuální i automatické exporty a importy dat
 F5 - Tisk do souboru s možností odeslat soubor na váš vybraný internetový server
 výdejka na disk, kterou lze v nové verzi kromě možnosti odeslání e-mailem, uložit i na váš internetový server, odkud si jí může automaticky stáhnout např. vaše pobočka
 ceník vygenerovaný modulem Ceníková a objednávková komunikace se zákazníkem lze kromě uložení na disk/disketu/CD nebo odeslání e-mailem i automaticky odesílat např. na vaše www stránky
 atd. Tisky a exporty přímo do Excelu


V nové verzi Komunikačního managera lze exportovat data a tisknout sestavy (F5 - Tisk do souboru) přímo do programu Microsoft Excel (formát SYLK).

Výhodou tohoto nového formátu je především:
 bezproblémové zobrazování v Excelu (formát DBF /např. zobrazování datumů/ nefunguje v posledních verzích Excelu spolehlivě)
 texty jsou (narozdíl od formátu DBF) v tabulce lépe a čitelněji uspořádány - jsou správně zarovnány a mají správně nastavenou šířku sloupců
 tabulka má plnohodnotné nezkrácené nadpisy jednotlivých sloupců  

Možnost importovat do Cézara textové poznámky a upozorňovací texty
Nová verze Komunikačního managera nyní umožňuje nejenom exporty, ale i importy textových poznámek a upozorňovacích textů (u zboží, odběratelů a dodavatelů). Exporty a importy celých evidencí


Nová verze Komunikačního managera obsahuje i zcela nový typ exportu a importu dat -export a import celých evidencí. Tento nový typ slouží především k předávání dat mezi různými pracovišti (např. mezi centrálou a pobočkami nebo nebo mezi firmou a vaším "domácím" pracovištěm). U tohoto maximálně jednoduchého typu přenosu dat si pouze vybíráte (křížkujete), které evidence chcete vyexportovat. Vše ostatní už zařídí Cézar za Vás.

Přehled evidencí a nastavení, které lze nově exportovat a importovat:
 podsklady, sortimenty, výrobci, odběratelské skupiny, regiony, dealeři, rozvozci, rozvozové trasy, cenové skupiny, skupiny položkových slev, obchodní akce, typy účetních případů
 definice složení výrobků/sad/kompletů, definice připojených položek, vratné obaly u zboží, obaly uváděné na trh a do oběhu, obalové materiály, definice volných údajů a volné údaje zadané u zboží, definice dealerských provizí
 rozšířené / individuální / dodavatelské ceníky, cenové akce, definice bodového věrnostního systému, nastavení EDI komunikace, kontaktní osoby u odběratelů a dodavatelů, počáteční stavy obalových kont u odběratelů a dodavatelů, záznamy z jednání
 seznamy číselných řad zboží, odběratelů, dodavatelů a dokladů Nové možnosti filtrování exportovaných dat


Nová verze Komunikačního managera přináší i zcela nové možnosti filtrování exportů. Zatímco předchozí verze při výběru filtru nejdříve označila položky, které odpovídaly nastavenému filtru v příslušné evidenci a poté spustila export označených položek, nová verze žádné položky přímo v evidencích označovat nepotřebuje. Vyhodnocování, zda položka odpovídá nebo neodpovídá konkrétnímu filtru probíhá přímo uvnitř exportu.

Jaké jsou výhody nového způsobu filtrování?
 nově se mohou při exportu filtrovat i evidence, které dosud vůbec filtrovat nešly (!) (např. seznamy výdejek, příjemek nebo inventur nebo expedované a přijímané zboží apod.)
 v modulu Velkoobchodní sklad lze nyní provádět exporty filtrovaných objednávkových evidencí a naopak (v předchozí verzi se export, pokud obsahoval filtry, musel spouštět vždy z příslušného modulu)
 pokud máte při spuštění exportu dat v evidencích označené nějaké skupiny položek, zůstane označení těchto položek zachováno i po provedení exportu
 evidence, které chcete exportovat, můžou být daleko rozsáhlejší (jejich velikost není omezena) než je nastaveno maximum označování
 v nové verzi lze exportovat i filtrované záznamy z protokolu operací (možnosti využítí viz. kapitola 8) - v předchozí verzi bylo možné exportovat pouze celý protokol Nové vyhledávání, filtrování a označování dle datumů


Zároveň s novou verzí Komunikačního managera došlo i k vylepšení vyhledávání, filtrování a označování položek dle datumů. Nově lze ve vyhledávacích (Ctrl+F7) a exportních filtrech zadávat i odkazy na nekonkrétní datumy či období (např.aktuální, minulý nebo příští den, týden, měsíc, čtvrtletí, rok).
Pokud má filtr například vyhledávat všechny doklady z minulého týdne, stačí v definici vyhledávacích podmínek zadat - vyhledat všechny položky, pro které platí:Datum vystavení = Minulý týden.

Příklady použití nového vyhledávání dle datumů:
 vyhledání faktur s datem splatnosti v příštím týdnu
   (Datum splatnosti = Příští týden)

 vyhledání a odeslání dokladů (např. do účetnictví) vystavených minulý měsíc
   (Datum vystavení dokladu = Minulý měsíc)

 vyhledání a označení objednávek se zítřejším plánovaným termínem dodání
   (Plánované datum dodání = Zítra)

 přehled daňových dokladů za minulé čtvrtletí
   (Datum zdanitelného plnění = Minulé čtvrtletí)

 odeslání dnešních záznamů z protokolu operací
   (Datum operace = Dnes)

 atd. 


 

Generování automatických přehledů o vybraných operacích v programu


Pokud chcete mít ještě lepší přehled o tom co se děje ve vaší firmě, pak jistě uvítáte novou možnost automaticky sledovat vámi určené typy operací, které probíhají v programu, následně možnost vytvoření např. denního přehledu a jeho automatického odeslání např. na váš e-mail nebo na váš internetový server.

Takto lze například sledovat případné výskyty chybových hlášení, průběhy některých operací, pokusy o neoprávněné přístupy k nepovoleným funkcím, detailní sledování operací, které provádí vybraný pracovník nebo které probíhají na zadané stanici apod..
Vygenerované přehledy lze ukládat např. do Excelovské tabulky a následně podle potřeby prohlížet, tisknout, třídit nebo jinak dále zpracovávat. Automatické zobrazování vyexportovaných souborů ve Windows


Nová verze Komunikačního managera přináší i jednu zcela novou funkci - možnost zobrazování vyexportovaných souborů v přidružených programech ve Windows.
Pokud si tuto novou funkci zapnete (buď v nastavení příslušného exportu nebo v nastavení tiskových výstupů), Cézar ihned po uložení sestavy do vybraného formátu, spustí příslušný nainstalovaný program ve Windows a zobrazí vám právě vyexportovaný soubor.
Například při exportu do formátu TXT se spustí Word, soubor HTML se zobrazí vinternetovém prohlížeči a soubory DBF, SYLK, CSV se spustí např. v Excelu. Soubor lze samozřejmě ve spuštěném programu nejenom prohlížet, ale i dále editovat nebo vytisknout.  

Nová komfortní editace definice sloupců exportů a importů


Nová komfortnější editace definice sloupců exportů a importů umožňuje:
 snadné přidávání nových sloupců buď na konec definice nebo vložením na vybranou pozici
 snadnou změnu pořadí sloupců v definici
 intuitivnější a rychlejší opravy a mazání definovaných sloupců
 kopírování sloupců v definici Export seznamu výrobců/značek


V nové verzi Komunikačního managera je rozšířen seznam evidencí, ze kterých lze exportovat data, o evidenci výrobců a značek. Lze tak například snadno nadefinovat nový export přesně dle požadavku vašeho internetového obchodu. U každého exportu a importu se zobrazuje, kdy byl naposledy spuštěn


V nové verzi Komunikačního managera se u každé exportní nebo importní sestavy přehledně zobrazuje datum a čas, kdy byl konkrétní export resp. import naposledy (automaticky nebo manuálně) spuštěný. Při importu se kromě nových naimportovaných položek automaticky označují i položky, u kterých došlo při importu ke změně


Nová verze Komunikačního managera při importu dat do Cézara automaticky v příslušné evidenci označuje nejenom nově naimportované položky, ale i položky, u kterých došlo při importu k nějaké změně. S takto označenými položkami lze v programu dále pracovat. Například vytisknout jejich seznam, štítky se změněnými cenami apod.. Ceníky vygenerované modulem Ceníková a objednávková komunikace se zákazníkem lze automaticky ukládat na vaše internetové stránky


Pokud využíváte modul Ceníková a objednávková komunikace se zákazníkem, jistě uvítáte novou možnost automatického odesílání vygenerovaných ceníků přímo na vaše internetové stránky, odkud si je můžou vaši zákazníci podle potřeby sami stahovat.

Akční nabídky z E-SHOPU

 • server.jpg

Přihlášení do klientské zóny

Hledáme spolupracovníky

Last Project
Hledáme spolupracovníky na pozice IS konzultant a obchodník inf. systémů více

Ukázky videoprůvodců

Video
Zde se můžete podívat na ukázku jak vypadají videoprůvodci v klientské zóně čtěte více