• Informační systém Cézar

  Ekonomický informační systém CÉZAR® je specializovaný pro velkoobchody, maloobchody, výrobní, importní a exportní firmy. Je nabízen ve čtyřech souběžně vyvíjených generacích - G1 pro DOS prostředí a G2, G3, G4 SQL pro Windows. Naše společnost poskytuje k informačnímu systému autorizované servisní a prodejní služby. 

  Readmore
 • Široká nabídka služeb

  K IS CÉZAR poskytujeme širokou nabídku služeb, jako je předprodejní podpora, implementace, školení, telefonní a vzdálená podpora, správa IS, tvorba individuálních sestav, interní návodů a směrnic na zakázku, kontrola a oprava dat, systémová integrace, optimalizace provozu atd...

  Readmore
 • Externí moduly a řešení

  I když je vnitřní funkčnost IS CÉZAR rozsáhlá, přesto nemůže pokrývat veškeré potřeby všech klientů a forem podnikání. Proto naše společnost vyvíjí mnoho externích modulů a řešení, případně integruje a propojuje jiné aplikace se systémem CÉZAR. Na přání zákazníka můžeme vyvinout individuální funkčnost na zakázku. 

  Readmore
 • CÉZAR E-Shop

  Na našem internetovém obchodě máte možnost zakoupit počítačové, pokladní a softwarové příslušenství přímo s podporou IS CÉZAR. Kromě vynikajících cen dostanete ke každému produktu návod, jak zakupovaný produkt propojit a nastavit pro práci s IS CÉZAR. Zároveň je možné požádat naše servisní oddělení o pomoc s instalací.

  Readmore
 • Komplexní IT služby
  Komplexní IT služby

  Vedle služeb k IS CÉZAR poskytuje naše společnost také kvalitní IT služby po celé ČR a SK. Dohromady Vám tak můžeme nabídnout komplexní řešení Vašeho IT, včetně správy, dodávek HW a SW, tvorba a provozování internetových stránek a e-shopů provázaných přímo s CÉZARem...

 • Školení a semináře

  V prostorech naší společnosti se nachází moderně vybavená klimatizovaná počítačová učebna, v které pořádáme plánovaná školení, workshopy a semináře. Kromě plánovaných akcí poskytujeme i individuální školení přesně dle požadavků našich zákazníků, včetně školení pomocí prezentační techniky přímo u zákazníka.

  Readmore

Nacházíte se zde :

Komunikační manager

Automatizovatelné spouštění exportů a importů dat


V nové verzi Komunikačního managera lze u jednotlivých exportů a importů nastavovat, zda se mají provádět tak jako doposud manuálně nebo plně automaticky. Automatické exporty a importy můžou probíhat jednorázově (v zadaný den, hodinu a minutu) nebo opakovaně ve vámi zadaných intervalech (např. každou minutu, jedenkrát za hodinu, vybraný den v týdnu, každý pracovní den v určenou dobu, každý první den v měsíci apod.). U těchto naplánovaných úloh lze nastavovat i časové a datumové období, ve kterém se má naplánovaná úloha provádět a zda mají úlohy probíhat ve všech nebo pouze v pracovních dnech (tj. mimo sobot, nedělí a státních svátků). 

Tyto naplánované úlohy pak provádí zcela nový modul (který je nyní zdarma součástí nového Komunikačního managera) - Automat manager. Automat může být spuštěn na serveru nebo na vyhrazené stanici nebo může samostatně běžet "na pozadí" vybrané stanice současně s Cézarem. Průběh všech naplánovaných úloh, které automat provádí, je detailně protokolován. Pokud se při provádění naplánovaných úloh vyskytne jakákoliv chyba (např. špatně nadefinovaný export nebo import, chyba při připojení k internetu apod.), je tento problém nejen pečlivě zaznamenán, ale Automat manager může např. zaslat upozorňující zprávu na vybrané stanice.

Automat manager také umožňuje automatizovat i další funkce programu jako např. zálohování dat, funkce na kontrolu a údržbu dat (reindexování, přepočty nákupních cen, přepočty rezervací, pravidelné přepočty kumulovaných obratů, kontroly stavů zboží, kontroly expedic do mínusu apod.).
Upřesňující poznámka:O těchto a dalších automatizovatelných funkcích programu (jejichž počet se s každou novější verzí rozšiřuje a nadále bude rozšiřovat) se můžete dočíst na této stránce

Příklady možného použití automatických exportů a importů:
 pravidelná automatická komunikace s internetovým obchodem - odesílání seznamu zboží s cenami a aktuálními stavy na skladě a seznamu odběratelů do vašeho internetového obchodu a automatické stahování a import objednávek
(možný interval provádění: např. denně každých 10 minut)
 odesílání aktuální zálohy dat z poboček nebo prodejen do centrály (e-mailem nebo uložením na vaše firemní www stránky)
(možný interval provádění: např. každý pracovní den v nočních hodinách)
 automatická aktualizace ceníků a údajů o zboží, odběratelů, sortimentů, výrobců apod. na pobočkách
(možný interval provádění: např. denně v nočních hodinách)
 pravidelné automatické generování a odesílání různých měsíčních, týdeních, čtvrtletních nebo jiných výkazů a sestav
(možný interval provádění: např. každý 1.den v měsíci za předchozí měsíc)
 automatické sledování např. chybových operací v síti, nebo podezřelých a zakázaných transakcí v programu a jejich automatické přeposílání vybranému pracovníkovi např. e-mailem do Excelu
(možný interval provádění: např. každý den po skončení pracovní doby)
 automatický import ambulantních prodejů a objednávek
(možný interval provádění: např. každou hodinu)
 automatické (hromadné) rozesílání připravených e-mailů (s Mail managerem)
(možný interval provádění: např. každý měsíc)
 atd. Automatická komunikace s internetem (FTP/HTTP)


Nová verze Komunikačního managera umožňuje nastavovat i automatickou komunikaci s různými internetovými servery (FTP, HTTP, FTPS, HTTPS...). Lze tak snadno stahovat vybrané soubory z vašich www stránek (např. objednávky z internetového obchodu, uložené zálohy dat z vašich poboček apod.) nebo na internet data naopak odesílat (např. údaje o zboží do ceníku nebo internetového obchodu).

Odesílání a stahování dat z internetu lze i velmi dobře používat pro automatizované předávání dat mezi různými pracovišti nebo mezi centrálou a pobočkami resp. mezi pobočkami navzájem. Výhodou proti zasílání dat e-mailem je výrazně menší velikost zasílaných dat (data zaslaná e-mailem jsou až o 50% větší), možnost uložená data bezproblémově a automaticky stahovat a importovat (z e-mailu je nutné přílohu nejdříve ručně uložit na disk) a v neposlední řadě i možnost stahovat data z více míst najednou.

Stahovat nebo odesílat data na internet lze nově například v těchto funkcích:
 Komunikační manager - manuální i automatické exporty a importy dat
 F5 - Tisk do souboru s možností odeslat soubor na váš vybraný internetový server
 výdejka na disk, kterou lze v nové verzi kromě možnosti odeslání e-mailem, uložit i na váš internetový server, odkud si jí může automaticky stáhnout např. vaše pobočka
 ceník vygenerovaný modulem Ceníková a objednávková komunikace se zákazníkem lze kromě uložení na disk/disketu/CD nebo odeslání e-mailem i automaticky odesílat např. na vaše www stránky
 atd. Tisky a exporty přímo do Excelu


V nové verzi Komunikačního managera lze exportovat data a tisknout sestavy (F5 - Tisk do souboru) přímo do programu Microsoft Excel (formát SYLK).

Výhodou tohoto nového formátu je především:
 bezproblémové zobrazování v Excelu (formát DBF /např. zobrazování datumů/ nefunguje v posledních verzích Excelu spolehlivě)
 texty jsou (narozdíl od formátu DBF) v tabulce lépe a čitelněji uspořádány - jsou správně zarovnány a mají správně nastavenou šířku sloupců
 tabulka má plnohodnotné nezkrácené nadpisy jednotlivých sloupců  

Možnost importovat do Cézara textové poznámky a upozorňovací texty
Nová verze Komunikačního managera nyní umožňuje nejenom exporty, ale i importy textových poznámek a upozorňovacích textů (u zboží, odběratelů a dodavatelů). Exporty a importy celých evidencí


Nová verze Komunikačního managera obsahuje i zcela nový typ exportu a importu dat -export a import celých evidencí. Tento nový typ slouží především k předávání dat mezi různými pracovišti (např. mezi centrálou a pobočkami nebo nebo mezi firmou a vaším "domácím" pracovištěm). U tohoto maximálně jednoduchého typu přenosu dat si pouze vybíráte (křížkujete), které evidence chcete vyexportovat. Vše ostatní už zařídí Cézar za Vás.

Přehled evidencí a nastavení, které lze nově exportovat a importovat:
 podsklady, sortimenty, výrobci, odběratelské skupiny, regiony, dealeři, rozvozci, rozvozové trasy, cenové skupiny, skupiny položkových slev, obchodní akce, typy účetních případů
 definice složení výrobků/sad/kompletů, definice připojených položek, vratné obaly u zboží, obaly uváděné na trh a do oběhu, obalové materiály, definice volných údajů a volné údaje zadané u zboží, definice dealerských provizí
 rozšířené / individuální / dodavatelské ceníky, cenové akce, definice bodového věrnostního systému, nastavení EDI komunikace, kontaktní osoby u odběratelů a dodavatelů, počáteční stavy obalových kont u odběratelů a dodavatelů, záznamy z jednání
 seznamy číselných řad zboží, odběratelů, dodavatelů a dokladů Nové možnosti filtrování exportovaných dat


Nová verze Komunikačního managera přináší i zcela nové možnosti filtrování exportů. Zatímco předchozí verze při výběru filtru nejdříve označila položky, které odpovídaly nastavenému filtru v příslušné evidenci a poté spustila export označených položek, nová verze žádné položky přímo v evidencích označovat nepotřebuje. Vyhodnocování, zda položka odpovídá nebo neodpovídá konkrétnímu filtru probíhá přímo uvnitř exportu.

Jaké jsou výhody nového způsobu filtrování?
 nově se mohou při exportu filtrovat i evidence, které dosud vůbec filtrovat nešly (!) (např. seznamy výdejek, příjemek nebo inventur nebo expedované a přijímané zboží apod.)
 v modulu Velkoobchodní sklad lze nyní provádět exporty filtrovaných objednávkových evidencí a naopak (v předchozí verzi se export, pokud obsahoval filtry, musel spouštět vždy z příslušného modulu)
 pokud máte při spuštění exportu dat v evidencích označené nějaké skupiny položek, zůstane označení těchto položek zachováno i po provedení exportu
 evidence, které chcete exportovat, můžou být daleko rozsáhlejší (jejich velikost není omezena) než je nastaveno maximum označování
 v nové verzi lze exportovat i filtrované záznamy z protokolu operací (možnosti využítí viz. kapitola 8) - v předchozí verzi bylo možné exportovat pouze celý protokol Nové vyhledávání, filtrování a označování dle datumů


Zároveň s novou verzí Komunikačního managera došlo i k vylepšení vyhledávání, filtrování a označování položek dle datumů. Nově lze ve vyhledávacích (Ctrl+F7) a exportních filtrech zadávat i odkazy na nekonkrétní datumy či období (např.aktuální, minulý nebo příští den, týden, měsíc, čtvrtletí, rok).
Pokud má filtr například vyhledávat všechny doklady z minulého týdne, stačí v definici vyhledávacích podmínek zadat - vyhledat všechny položky, pro které platí:Datum vystavení = Minulý týden.

Příklady použití nového vyhledávání dle datumů:
 vyhledání faktur s datem splatnosti v příštím týdnu
   (Datum splatnosti = Příští týden)

 vyhledání a odeslání dokladů (např. do účetnictví) vystavených minulý měsíc
   (Datum vystavení dokladu = Minulý měsíc)

 vyhledání a označení objednávek se zítřejším plánovaným termínem dodání
   (Plánované datum dodání = Zítra)

 přehled daňových dokladů za minulé čtvrtletí
   (Datum zdanitelného plnění = Minulé čtvrtletí)

 odeslání dnešních záznamů z protokolu operací
   (Datum operace = Dnes)

 atd. 


 

Generování automatických přehledů o vybraných operacích v programu


Pokud chcete mít ještě lepší přehled o tom co se děje ve vaší firmě, pak jistě uvítáte novou možnost automaticky sledovat vámi určené typy operací, které probíhají v programu, následně možnost vytvoření např. denního přehledu a jeho automatického odeslání např. na váš e-mail nebo na váš internetový server.

Takto lze například sledovat případné výskyty chybových hlášení, průběhy některých operací, pokusy o neoprávněné přístupy k nepovoleným funkcím, detailní sledování operací, které provádí vybraný pracovník nebo které probíhají na zadané stanici apod..
Vygenerované přehledy lze ukládat např. do Excelovské tabulky a následně podle potřeby prohlížet, tisknout, třídit nebo jinak dále zpracovávat. Automatické zobrazování vyexportovaných souborů ve Windows


Nová verze Komunikačního managera přináší i jednu zcela novou funkci - možnost zobrazování vyexportovaných souborů v přidružených programech ve Windows.
Pokud si tuto novou funkci zapnete (buď v nastavení příslušného exportu nebo v nastavení tiskových výstupů), Cézar ihned po uložení sestavy do vybraného formátu, spustí příslušný nainstalovaný program ve Windows a zobrazí vám právě vyexportovaný soubor.
Například při exportu do formátu TXT se spustí Word, soubor HTML se zobrazí vinternetovém prohlížeči a soubory DBF, SYLK, CSV se spustí např. v Excelu. Soubor lze samozřejmě ve spuštěném programu nejenom prohlížet, ale i dále editovat nebo vytisknout.  

Nová komfortní editace definice sloupců exportů a importů


Nová komfortnější editace definice sloupců exportů a importů umožňuje:
 snadné přidávání nových sloupců buď na konec definice nebo vložením na vybranou pozici
 snadnou změnu pořadí sloupců v definici
 intuitivnější a rychlejší opravy a mazání definovaných sloupců
 kopírování sloupců v definici Export seznamu výrobců/značek


V nové verzi Komunikačního managera je rozšířen seznam evidencí, ze kterých lze exportovat data, o evidenci výrobců a značek. Lze tak například snadno nadefinovat nový export přesně dle požadavku vašeho internetového obchodu. U každého exportu a importu se zobrazuje, kdy byl naposledy spuštěn


V nové verzi Komunikačního managera se u každé exportní nebo importní sestavy přehledně zobrazuje datum a čas, kdy byl konkrétní export resp. import naposledy (automaticky nebo manuálně) spuštěný. Při importu se kromě nových naimportovaných položek automaticky označují i položky, u kterých došlo při importu ke změně


Nová verze Komunikačního managera při importu dat do Cézara automaticky v příslušné evidenci označuje nejenom nově naimportované položky, ale i položky, u kterých došlo při importu k nějaké změně. S takto označenými položkami lze v programu dále pracovat. Například vytisknout jejich seznam, štítky se změněnými cenami apod.. Ceníky vygenerované modulem Ceníková a objednávková komunikace se zákazníkem lze automaticky ukládat na vaše internetové stránky


Pokud využíváte modul Ceníková a objednávková komunikace se zákazníkem, jistě uvítáte novou možnost automatického odesílání vygenerovaných ceníků přímo na vaše internetové stránky, odkud si je můžou vaši zákazníci podle potřeby sami stahovat.

Přihlášení do klientské zóny

Hledáme spolupracovníky

Last Project
Hledáme spolupracovníky na pozice IS konzultant a obchodník inf. systémů více

Ukázky videoprůvodců

Video
Zde se můžete podívat na ukázku jak vypadají videoprůvodci v klientské zóně čtěte více